Biên bản các cuộc họp trước ngày 12-5-2020

Danh sách biên bản cuộc họp trước ngày 15-2-2020     STT NGÀY HỌP MỞ FILE 1 26-06-2018 Xem 2 18-07-2018 Xem 3 14-08-2018 xem... Xem thêm

BÀN GIAO THIẾT BỊ TÒA NHÀ

Ngày  18-4-2018 . Tại nhà SHCD Park2 Bộ phận kĩ thuật và BQL họp để thống nhất cách thức bàn giao và tiếp nhận thiết... Xem thêm

Viết thư 1 bài

Hôm nay  9-5-2020 . bơm chất thải bị thủng vỡ buồng bơm cẩn sửa gấp Sửa lần 1   Xem thêm