Dây tiếp địa máy giăt .

Dây tiếp địa máy giăt . Là dây nối từ máy giặt xuống đất để nếu máy giặt bị dò điện.ra vỏ máy thì sẽ... Xem thêm