THÔNG BÁO V/v: Bàn giao hồ sơ, trang thiết bị sở hữu chung của Khu Park Hill

THÔNG BÁO V/v: Bàn giao hồ sơ, trang thiết bị sở hữu chung của Khu Park Hill 1/ Để cư dân  nắm rõ tình hình... Xem thêm

Họp định kì tháng 6-2020

Hôm nay 15-6-2020 . Bộ phậ kĩ thuật BQT cụm họp với bộ phận Kĩ thuật BQL . Địa điểm : nhà SHCD park1 Nội... Xem thêm

BÀN GIAO THIẾT BỊ TÒA NHÀ

Ngày  18-4-2018 . Tại nhà SHCD Park2 Bộ phận kĩ thuật và BQL họp để thống nhất cách thức bàn giao và tiếp nhận thiết... Xem thêm

Viết thư 1 bài

Hôm nay  9-5-2020 . bơm chất thải bị thủng vỡ buồng bơm cẩn sửa gấp Sửa lần 1   Xem thêm