Dây tiếp địa máy giăt .

Dây tiếp địa máy giăt . Là dây nối từ máy giặt xuống đất để nếu máy giặt bị dò điện.ra vỏ máy thì sẽ... Xem thêm

BÀN GIAO THIẾT BỊ TÒA NHÀ

Ngày  18-4-2018 . Tại nhà SHCD Park2 Bộ phận kĩ thuật và BQL họp để thống nhất cách thức bàn giao và tiếp nhận thiết... Xem thêm