Dây tiếp địa máy giăt .

Dây tiếp địa máy giăt .

Là dây nối từ máy giặt xuống đất để nếu máy giặt bị dò điện.ra vỏ máy thì sẽ truyền.dòng.diện.bị dò.xuống đất để triệt tiêu dòng điện rò này . như vậy sẽ an toàn cho ngườ dùng

Ở mỗi cái ổ cắm trong căn hộ đều có 3 chân.thì chân.thứ 3 là để nối dây tiếp địa nhưng rất nhiều người không dùng đến

Nhưng lại có rất nhiều nhà nối dây tiếp địa lên ống nước , lan can sắt như hình ảnh đính kèm

Đấu Nối như này thì còn nguy hiểm hơn vì điện dò ra vỏ máy không được triệt tiêu mà còn dò thêm vào ống nước hay lan can . Như vậy thì người dùng dễ bị điện giật hơn , mất an toàn cao hơn

 

Cách đấu này là sai kĩ thuật , nếu nhà anh chj có đấu nối như này thì nên tháo bỏ và lắp dây tiếp địa vào ổ cắm thì tốt hơn  , an toàn hơn