THÔNG BÁO V/v: Bàn giao hồ sơ, trang thiết bị sở hữu chung của Khu Park Hill

THÔNG BÁO V/v: Bàn giao hồ sơ, trang thiết bị sở hữu chung của Khu Park Hill

1/ Để cư dân  nắm rõ tình hình bàn giao giữa CĐT  ( cty Vinhomes )  và Ban Quản trị ( Đại diện cho cư dân)

2/ Yêu cầu CĐT chứng minh tài sản đã đầu tư và sở hữu là các hầm B1, B2 để đòi quyền lợi cho cư dân là quyền kinh doanh, thu lợi nhuận từ hầm để xe. Mục tiêu đối trừ giảm phí dịch vụ cho cư dân.

Dẫn chứng: công văn của Ban QT và công văn trả lời của cty Vinhomes.

Việc công bố thông tin này  để cư dân biết tránh hiểu làm từ các nguồn tin không chính thống .

Ban QT sẽ tiếp tục làm cho tới khi có đầy đủ các hồ sơ chứng minh được cơ quan có thẩm quyền xác nhận để làm rõ quyền lợi của cư dân.

Công văn số 68 gửi đi từ BQT cụm :

Trang 1 , Trang 2 , Trang 3 , trang 4

Công văn số 1506 của công ty cổ phần Vinhomes phúc đáp công văn số 68 của BQT 

Nội dung công văn số 1506