Hôm nay  9-5-2020 . bơm chất thải bị thủng vỡ buồng bơm cẩn sửa gấp

Sửa lần 1

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.