Xe ô tô đỗ sai quy đinh – tái phạm nhiều lần

Chiếc xe ô tô này thường xuyên đỗ sai quy đinh tại vị trí này .

Cư dân đã phản ánh nhiều mà chưa giải quyết dứt điểm được